Ban Chấp hành Hội Toán học Việt Nam

BAN CHẤP HÀNH HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM (Nhiệm kỳ 2023- 2028)

            BAN CHẤP HÀNH HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM

                          NHIỆM KỲ 2023-2028

 

1. Vũ Hoàng Linh
Trường ĐHKHTN - ĐHQG Hà Nội

 

Chủ tịch

 

 

2. Đoàn Trung Cường
Viện Toán học, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

 

Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký

 

 

3.  Đinh Thanh Đức
Trường Đại học Quy Nhơn

  Phó chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ  

 

4. Lê Thị Thanh Nhàn
Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Phó chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ  

 

5. Phạm Hoàng Quân
Trường Đại học Sài Gòn

  Phó chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ  
  6. Đỗ Đức Thái
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  Phó chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ  

 

7. Nguyễn Thiệu Huy
Đại học Bách khoa Hà Nội

  Ủy viên Ban Thường vụ  

 

8. Lâm Quốc Anh
Trường Đại học Cần Thơ

  Ủy viên Ban chấp hành  

 

9. Mai Hoàng Biên
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh

  Ủy viên Ban chấp hành  

 

10. Trần Nam Dũng
Trường Phổ thông Năng khiếu,ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh

  Ủy viên Ban chấp hành  

 

11. Phan Thị Hà Dương
Viện Toán học, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

  Ủy viên Ban chấp hành  

 

12. Lê Văn Hiện
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  Ủy viên Ban chấp hành  

 

13. Nguyễn Thị Lê Hương
Hội Toán học Việt Nam

  Ủy viên Ban chấp hành  

 

14. Nguyễn Thị Hồng Loan
Trường Đại học Vinh

  Ủy viên Ban chấp hành  

 

15. Phạm Quý Mười
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

  Ủy viên Ban chấp hành  

 

16. Trần Kiêm Minh
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

  Ủy viên Ban chấp hành  

 

17. Đoàn Thái Sơn
Viện Toán học, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

  Ủy viên Ban chấp hành  

 

18. Phó Đức Tài
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

  Ủy viên Ban chấp hành  

 

19. Lê Anh Vinh
Viện Khoa học Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Ủy viên Ban chấp hành  

Ban Chấp hành khóa 8 (Nhiệm kỳ 2018 - 2023)


Ban Chấp hành khóa 7 (Nhiệm kỳ 2013 - 2018)


Ban Chấp hành khóa 4 (Nhiệm kỳ 1997 - 2002)

 


Ban Chấp hành khóa 5 (Nhiệm kỳ 2002 - 2008)