Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ 7 - Quy Nhơn 2008

Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ 7 - Quy Nhơn 4-8/8/2008

Thời gian và địa điểm

Từ 04-08/08/2008 tại Trường Đại học Quy Nhơn, Tp. Quy Nhơn (Bình Định).