Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ 8 - Nha Trang 2013

Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ 8 - Nha Trang 10-14/8/2013

Thời gian và địa điểm tổ chức

Đại hội được tổ chức từ ngày 10 – 14/08/2013 tại Trường Sĩ quan Thông tin, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa.