Giải thưởng quốc tế

Giáo sư Hoàng Tụy nhận giải Carathéodory đầu tiên

GS. Hoàng Tụy, Viện Toán học, đã được trao tặng giải thưởng Constantin Carathéodory đầu tiên của Hiệp hội Quốc tế về Tối ưu Toàn cục.