Tập 25 (2021)

THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 25 Số 3 & 4 (2021)

Lê Dũng Tráng: Những kỉ niệm về Việt Nam, Nguyễn Đặng Hồ Hải dịch

Hội Toán học Đức: Quan điểm của Hội Toán học Đức về việc sử dụng dữ liệu trắc lượng thư mục, Nguyễn Mạnh Toàn dịch
 

Phùng Đức TuấnHàng đợi: Lý thuyết và ứng dụng,

 

Wolfgang Lieb: Tài trợ nghiên cứu và phát triển từ bên ngoài làm tha hóa ý niệm đại học, Nguyễn Đăng Hợp dịch


Tin tức hội viên và hoạt động toán học 


THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 25 Số 2 (2021)

Đào Phương Bắc: Về các báo cáo toàn thể tại Đại hội Toán học Quốc tế năm 2022

Lê Quốc Hán: Người thay đổi đời tôi

Đoàn Trung Cường: Các ICM và Liên đoàn Toán học Quốc tế


S. Lupuleac, J. Shinder, M. Churilova, N. Zaitseva, V. Khashba, E. Bonhomme, và P. Montero-Sanjuan: Phân tích biến dạng trong việc lắp ráp máy bay, Đỗ Đức Thuận và Hà Phi dịch

Tin tức hội viên và hoạt động toán học

Thông báo: IM-Simons Postdoctoral Fellowship 2022


THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 25 Số 1 (2021)

Toufik Mansour: Tổ hợp một phong cách làm toán: Phỏng vấn GS. Vũ Hà Văn, Nguyễn Thu Hằng và Nguyễn Phúc Khánh Linh dịch

Trần Mạnh Tuấn: László Lovász đồng chủ nhân Giải Abel 2021

Vũ Hà Văn: László Lovász

Nguyễn Hữu Kiên: Caucher Birkar và chương trình mô hình tối tiểu

Colin Adams: Định lý sát thủ, Nguyễn Đăng Hợp dich

Tin tức hội viên và hoạt động toán học

Tin thế giới