Ban Chấp hành khóa 4 (Nhiệm kỳ 1997 - 2002)

Đăng bởi   Lượt xem:  5556 

DANH SÁCH

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM

Khoá 4, nhiệm kỳ 1997 - 2002

 

Chủ tịch và Tổng thư ký:

 

1. Chủ tịch: GS-TS Đỗ Long Vân, Viện Toán học.

2. Phó chủ tịch kiêm Tổng thư kí: GS-TS Phạm Thế Long, Học viện Kỹ thuật Quân sự.

 

Các phó chủ tịch:

 

3. GS-TS. Nguyễn Hữu Anh, Trường đại học KHTN - ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh.

4. GS-PTS. Nguyễn Quý Hỷ, Trường đại học KHTN - ĐHQG Hà Nội.

5. GS-TS. Lê Ngọc Lăng, Đại học Mỏ - Địa chất.

6. GS-TS. Trần Văn Nhung, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. GS-TS. Nguyễn Khoa Sơn, Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia.

8. GS-TS. Nguyễn Duy Tiến, Trường đại học KHTN - ĐHQG Hà Nội.

 

Các phó tổng thư kí:

 

9. PGS-TS. Lê Tuấn Hoa, Viện Toán học.

10. PTS. Tống Đình Quỳ, Đại học Bách khoa Hà Nội.

 

Các uỷ viên:

 

11. PGS-PTS. Trần Ngọc Giao, Đại học Sư phạm Vinh.

12. GS-TS. Phan Quốc Khánh, Trường đại học KHTN - ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh.

13. GS-TS. Hà Huy Khoái, Viện Toán học.

14. PTS. Nguyễn Văn Kính, Đại học Sư phạm Quy Nhơn.

15. PGS-PTS. Lê Viết Ngư, Đại học Huế.

16. PTS. Thái Quỳnh Phong, Đại học Sư phạm Đà Nẵng.

17. PTS. Vũ Dương Thụy, Nhà xuất bản Giáo dục.