THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 28 Số 2 (2024)

Đăng bởi   Lượt xem:  1 

Đoàn Trung Cường: Kỳ thi Olympic Toán học Sinh viên và Học sinh toàn quốc lần thứ XXX

Charlotte Mauger: Tính toán với ma trận, Lê Thanh Hiếu dịch

Alexey N. Parshin: Toán học ở Mátxcơva: Chúng ta đã từng có một kỷ nguyên tuyệt vời (phần 2), Đỗ Ngọc Diệp dịch

Lê Tuấn Hoa: Đăng ký và xét đạt tiêu chuẩn học hàm

Tin tức hội viên và hoạt động toán học

Tin thế giới

Thông tin chi tiết xem tại đây

 

Xem thêm trong thể loại này: « THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 28 Số 1 (2024) »