THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 28 Số 1 (2024)

Đăng bởi   Lượt xem:  1 

Alexey N. Parshin Toán học ở Mátxcơva: Chúng ta đã từng có một kỷ nguyên tuyệt vời (phần 1), Đỗ Ngọc Diệp dịch
 

C.T. Chong và Y.K. Leong Luôn có những con đường ngỏ trong toán học: Phỏng vấn Jean-Pierre Serre, Đoàn Trung Cường dịch

Lê Tuấn Hoa Giải thưởng Lê Văn Thiêm năm 2023.

Tin tức hội viên và hoạt động toán học

Tin thế giới

Xem thêm trong thể loại này: « THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 28 Số 2 (2024) »