Hội nghị-Hội thảo

Hội nghị Phương trình tiến hóa và ứng dụng, Hà Nội, 19-21/10/2015

Các cơ quan đồng tổ chức: Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán
Ban tổ chức:
GS. Nguyễn Hữu Dư, GS. M. Hieber,


Summer School and Workshops "Mathematical statistics tools : theory and practice" VIASM 20-28/7/2015

Organize by: Prof. Agnes Lagnoux (Toulouse University), Prof. Thierry Klein (Toulouse University), Prof. Bertrand Iooss (Toulouse


Hội thảo Khoa học Kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Ba Vì, 7/10/2015

TIỂU BAN NGHIÊN CỨU CƠ BẢN TRONG LĨNH VỰC TOÁN – LÝ

Mục đích: Trình bày những kết quả nghiên cứu nổi bật


Bài giảng đại chúng "Học máy thống kê và khoa học phân tích dữ liệu lớn", VIASM 7/8/2015.

Báo cáo viên: GS. Hồ Tú Bảo (Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản).


4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON HIGH PERFORMANCE SCIENTIFIC COMPUTING, March 2-6, 2009, Hanoi

Modeling, Simulation and Optimization of Complex Processes

 

The conference is organized jointly by

Institute of Mathematics, Vietnamese Academy of Science and Technology

Interdisciplinary Center for Scientific Computing (IWR), Heidelberg

Ho Chi Minh City University of Technology