Hội nghị-Hội thảo

Hội nghị Toàn quốc lần thứ III về Ứng dụng Toán học tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12 năm 2010

Từ nhiều năm nay, việc nghiên cứu và ứng dụng toán học trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, quốc phòng,... không những là mục tiêu hoạt động của Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam, mà còn là một phương thức nâng cao hiệu quả trong quản lý


SEMINAR NHẬT - VIỆT LẦN THỨ 5 VỀ ĐẠI SỐ GIAO HOÁN (5th Japan-Vietnam Joint Seminar on Commutative Algebra) Thời gian: 05/01/2010 – 09/01/2010

Địa điểm: Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Ban tổ chức: N. T. Cường, S. Goto, L. T. Hoa, K. Kurano, L. T. Nhàn, N. V. Trung, Kei-ichi Watanabe.


HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỶ NIỆM "NỬA THỂ KỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ANH HÙNG" TIỂU BAN TOÁN HỌC Vinh, ngày 20 tháng 6 năm 2009

Nhân dịp Kỷ niệm "Nửa thế kỷ Trường Đại học Vinh anh hùng", Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị khoa học nhằm trao đổi các phương hướng nghiên cứu, các kết quả nghiên cứu mới và giao lưu giữa các nhà khoa học, các nhà giáo.


HỘI NGHỊ ĐẠI SỐ-HÌNH HỌC-TÔPÔ Huế, 24-27/09/2009

Hội nghị Đại số-Hình học-Tôpô được tổ chức hai năm một lần. Mục đích của Hội nghị là tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu, giảng viên đang công tác tại các viện nghiên cứu,


Hội thảo hàng năm VIASM 2015, VIASM Thời gian: 22 – 23/8/2015

Tầng 7 Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐHBK Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội.
Ban tổ chức: Ngô Bảo Châu (Đại học Chicago