Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ 10 - Đà Nẵng 2023

Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Thông tin chi tiết: xem tại https://viasm.edu.vn/hdkh/dhthtq2023

Thời gian: 08:00:08/08/2023 đến 17:00:12/08/2023

Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Các đơn vị đồng tổ chức:

 • Hội Toán học Việt Nam; 
 • Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán;
 • Đại học Đà Nẵng;
 • Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng;
 • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội;
 • Viện Toán học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

 Các đơn vị tài trợ chính

 • Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030;
 • Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng;
 • Sở Thông tin Truyền thông thành phố Đà Nẵng.

 Mục đích và nội dung:

Hội nghị Toán học toàn quốc là hoạt động khoa học lớn nhất của cộng đồng Toán học Việt Nam, được tổ chức 5 năm một lần. Hội nghị là diễn đàn để các nhà nghiên cứu, ứng dụng và giáo dục toán học trên cả nước trình bày những thành tựu khoa học của mình trong vòng 5 năm gần đây. Đây cũng là dịp để cộng đồng Toán học Việt Nam, cả trong và ngoài nước, tham gia trao đổi và đóng góp ý kiến về những vấn đề thời sự, cấp thiết đối với sự phát triển Toán học của đất nước.
Hội nghị Toán học toàn quốc lần thứ X, năm 2023 sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng, với hai nội dung chính là Hội nghị khoa học và Đại hội đại biểu Hội Toán học Việt Nam.

 •  Hội nghị khoa học bao gồm 07 báo cáo mời tại các phiên toàn thể và các báo cáo mời, các báo cáo khoa học (15 phút) tại 10 tiểu ban.  
 • Đại hội đại biểu Hội Toán học Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 10/08/2023 (thứ Năm).

 Ngôn ngữ chính thức của Hội nghị: Tiếng Việt và tiếng Anh.

Ban Tổ chức

 1. Vũ Hoàng Linh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội, Trưởng ban
 2. Nguyễn Ngọc Vũ, Đại học Đà Nẵng, Đồng Trưởng ban
 3. Lê Minh Hà, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Đồng Trưởng ban
 4. Trịnh Thị Thúy Giang, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Phó trưởng ban
 5. Đoàn Trung Cường, Viện Toán học - Viện HLKH&CN Việt Nam, Phó trưởng ban
 6. Lưu Trang, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Phó trưởng ban
 7. Lâm Quốc Anh, Trường Đại học Cần Thơ, Ủy viên
 8. Kiều Phương Chi, Trường Đại học Sài Gòn, Ủy viên
 9. Đinh Thanh Đức, Trường Đại học Quy Nhơn, Ủy viên
 10. Bùi Bích Hạnh, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Ủy viên
 11. Nguyễn Thị Lê Hương, Tạp chí Pi, Ủy viên
 12. Phạm Thế Long, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Ủy viên
 13. Phạm Hoàng Quân, Trường Đại học Sài Gòn, Ủy viên
 14. Trịnh Tuân, Trường Đại học Điện lực, Ủy viên

 Ban Chương trình

 1.  Ngô Việt Trung, Viện Toán học - Viện HLKH&CN Việt Nam, Trưởng ban
 2. Nguyễn Hữu Dư, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội, Phó trưởng ban
 3. Lê Tuấn Hoa, Viện Toán học - Viện HLKH&CN Việt Nam, Phó trưởng ban
 4. Đặng Đức Trọng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, Phó trưởng ban
 5. Các Đồng Trưởng Tiểu ban, Ủy viên

 Ban Tổ chức địa phương

 1.  Lưu Trang, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Trưởng ban
 2. Bùi Bích Hạnh, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Phó trưởng ban
 3. Phạm Quý Mười, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Uỷ  viên
 4. Nguyễn Quý Tuấn, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Uỷ viên

 Các tiểu ban

 1. Đại số - Lý thuyết số (Mã số: TB1) 

 • Lê Thị Thanh Nhàn, Bộ GD&ĐT, Đồng Trưởng Tiểu ban
 • Lê Văn Thuyết, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, Đồng Trưởng Tiểu ban

2. Hình học - Tôpô (Mã số: TB2)

 • Nguyễn Hữu Việt Hưng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội, Đồng Trưởng Tiểu ban
 • Phùng Hồ Hải, Viện Toán học - Viện HLKH&CN Việt Nam, Đồng Trưởng Tiểu  ban

3. Giải tích (Mã số: TB3)

 •  Phạm Hoàng Hiệp, Viện Toán học - Viện HLKH&CN Việt Nam, Đồng Trưởng Tiểu ban
 • Sĩ Đức Quang, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đồng Trưởng Tiểu ban

 4. Phương trình vi phân và Hệ động lực (Mã số: TB4)

 • Nguyễn Đình Công, Viện Toán học - Viện HLKH&CN Việt Nam, Đồng Trưởng Tiểu ban
 • Phạm Hữu Anh Ngọc, Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, Đồng Trưởng Tiểu ban

 5. Toán rời rạc và Cơ sở toán học của Tin học (Mã số: TB5)

 • Phan Thị Hà Dương, Viện Toán học - Viện HLKH&CN Việt Nam, Đồng Trưởng Tiểu ban
 • Lê Anh Vinh, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Đồng Trưởng Tiểu ban

6. Tối ưu và Lý thuyết điều khiển (Mã số: TB6)

 •  Nguyễn Đông Yên, Viện Toán học - Viện HLKH&CN Việt Nam, Đồng Trưởng Tiểu ban
 • Nguyễn Định, Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, Đồng Trưởng Tiểu ban

 7. Xác suất - Thống kê – Khoa học Dữ liệu (Mã số: TB7)

 • Nguyễn Hữu Dư, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội, Đồng Trưởng Tiểu ban
 • Ngô Hoàng Long, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – Đồng Trưởng Tiểu ban

8. Giải tích số và Ứng dụng Toán học (Mã số: TB8)

 • Phạm Kỳ Anh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội, Đồng Trưởng Tiểu ban
 • Đặng Đức Trọng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, Đồng Trưởng Tiểu ban

9. Giảng dạy và Lịch sử Toán học (Mã số: TB9)

 • Đỗ Đức Thái, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đồng Trưởng Tiểu ban
 • Trần Nam Dũng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, Đồng Trưởng Tiểu ban

10. Phương trình Đạo hàm riêng (Mã số: TB10)

 • Đinh Nho Hào, Viện Toán học - Viện HLKH&CN Việt Nam, Đồng Trưởng Tiểu ban
 • Nguyễn Thiệu Huy, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đồng Trưởng Tiểu ban