Geometry Conference Geometrical methods in Dynamics and Topology Hanoi National University of Education, Hanoi, 18-22/April/2011

Đăng bởi   Lượt xem:  7753 

Main speakers include:

Marc Chaperon (Paris VII)
Alain Chenciner (Observatoire de Paris-IMCCE)
Jesus Gonzalo (Madrid)
Basak Gurel (Vanderbilt)
Mark Hamilton* ( Mount Allison)
Boris Khesin* (Toronto)
Janko Latschev (Hamburg University)
Eva Miranda (Barcelona)
Nguyen Tien Zung (Toulouse)
Ricardo Perez Marco (Paris XIII)
Dietmar Salamon (ETH-Zurich)
Sheila Sandon (Nantes)
Michael Usher (University of Georgia)
Le Hong Van (Praha)
Alberto Verjovsky (Cuernavaca)
Dmitri Zaitsev (Dublin)

(to be completed)
Organizers:
Viktor V. Ginzburg (Santa Cruz, USA)
Eva Miranda (UPC, Barcelona, Spain)
Nguyen Tien Zung (Toulouse, France)
Do Duc Thai (HNUE, Hanoi; main local organizer)
Preliminary program:
* 18 one-hour talks
* 2 mini-courses (designed for students):
- Symmetries in n-body problems (by Alain Chenciner)
- Entropy in physics and mathematics (by Nguyen Tien Zung)
Financial support:
Hanoi National University of Education
Hanoi Institute of Mathematics
Vietnam Science Foundation (NAFOSTED)
European Commission Research Conferences Program
Université Paul Sabatier, Toulouse

Phiếu đăng ký tham dự
Hội nghị Toán học quốc tế
"Các phương pháp hình học trong hệ động lực và tôpô"
Đại học Sư phạm Hà Nội, 18-22/04/2011

Họ và tên: Nam/Nữ:
Học hàm, học vị:
Cơ quan:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:

Phiếu đăng ký trên được gửi qua e-mail theo địa chỉ sau:
ducthoan.pham@gmail.com