OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN

Đề thi & Đáp án môn Đại số

Đề thi chính thức và đáp án môn Đại số các bảng A và B.

Thời gian thi: ngày 2/4/2019.


THÔNG BÁO SỐ I: OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN VÀ HỌC SINH NĂM 2019

THÔNG BÁO SỐ I

OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN VÀ HỌC SINH NĂM 2019

Nha Trang, 01 - 07/4/2019

MỤC ĐÍCH:

- Góp phần nâng cao chất lượng dạy và học toán, thúc đẩy phong trào học toán trong học sinh, sinh viên. Phát hiện, bồi dưỡng các sinh viên giỏi toán trong các trường đại học, cao đẳng và học viện.


KỶ YẾU OLYMPIC TOÁN HỌC 2018

Quyển kỷ yếu của Kỳ thi Olympic Toán học Sinh viên - Học sinh lần thứ 26 (Tháng 4/2018).


Quyết định khen thưởng sinh viên đạt giải tại Kỳ thi OLP Toán học sinh viên và học sinh năm 2018

Quyết định xin mời xem trong file đính kèm.


Đề thi & Đáp án ngày thứ hai bảng Phổ thông

Đề thi chính thức và đáp án ngày thứ hai Bảng Phổ thông.

Thời gian thi: ngày 11/4/2018.