THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 24 Số 2 (2020)

Đăng bởi   Lượt xem:  1 

Lê Chí Ngọc và Vũ Thị Huệ: Một số mô hình toán cho đại dịch Covid-19

Đinh Sĩ Tiệp: PGS Phạm Tiến Sơn dưới góc nhìn của một đồng nghiệp

Jean A. Dieudonné: Tác phẩm củaa Nicholas Bourbaki. Lê Hồng Đăng dịch

Ngô Bảo Châu: Hàm zeta và tích phân trên các adèle (Phần hai và hết): Ngô Trung Hiếu dịch

Tin tức hội viên và hoạt động toán học

Tin thế giới