Đại hội Đại biểu Hội Toán học Việt Nam (lần thứ IX)

Đăng bởi   Lượt xem:  1 

Mời các đại biểu là Hội viên Hội Toán học đăng ký dự Đại hội Đại biểu Hội Toán học Việt Nam (lần thứ IX):


Thời gian: 08h00-12h00, thứ Năm, ngày 10/8/2023.


Địa điểm: Hội trường tầng 5, Nhà A5, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.


Thời hạn đăng ký: 18h00 Thứ Ba, ngày 8/8/2023


Link đăng ký Online: HTH-Đại hội đại biểu IX

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqZtPSTjdos_vrW5m6cGUeYuaGXZ0DilmhTf0J9mil9ouEGw/viewform

 

Chương trình Đại hội Đại biểu Hội Toán học Việt Nam lần thứ IX

                                   Đà Nẵng, 10/8/2023

07h30- 08h00: Đón tiếp đại biểu
 

08h00- 08h15: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Giới thiệu, thông qua và mời Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn chủ tịch Thông qua chương trình đại hội. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu
 

08h15- 08h50:Trình bày dự thảo Báo cáo hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2018-2023, Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa 8 nhiệm kỳ 2018-2023, Báo cáo tài chính của Hội.


08h50- 09h00: Phát biểu chúc mừng của đại biểu cấp trên


09h00- 10h00: Trình bày dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung Thảo luận các báo cáo và dự thảo Điều lệ sửa đổi


10h00- 10h45: Bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2023-2028


10h45-11h15: Bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng thư ký


11h15-11h30: Ban Chấp hành mới ra mắt Đại hội


11h30-11h45: Thông qua nghị quyết Đại hội


11h45-12h00: Bế mạc