TIN NỔI BẬT

Heidelberg Laureate Forum 2024

The 11th Heidelberg Laureate Forum (HLF) will take place in Heidelberg, Germany between 22–27 September 2024. At the HLF, all winners of the...

THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 27 Số 2 (2023)

Hà Huy Khoái Thầy tôi   Đảm bảo cho vẻ đẹp thẩm mỹ bằng những mục tiêu dài hạn: Phỏng vấn Hugo Duminil-Cop...

BAN CHẤP HÀNH HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM (Nhiệm kỳ 2023- 2028)

            BAN CHẤP HÀNH HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM                ...

TIN VỀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM (LẦN THỨ 9, Đà Nẵng, 10.8.2023)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX nhiệm kỳ 2023-2028 được tổ chức thành công vào ngày 10 tháng 8 năm 2023...

THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 27 Số 1 (2023)

Hội Toán học Việt Nam: Các báo cáo mời tại Hội nghị Toán học Toàn quốc lần thứ X Lê Tuấn Hoa: Tạp c...

Đại hội Đại biểu Hội Toán học Việt Nam (lần thứ IX)

Mời các đại biểu là Hội viên Hội Toán học đăng ký dự Đại hội Đại biểu Hội Toán học Việt Nam (lần thứ IX):...

IMACS tuyển dụng Nghiên cứu viên

                         ...

Forum Southeast Asian Mathematics in 21st Century

Thời gian: 08:00:22/05/2023 đến 17:00:23/05/2023 Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), 157 Chua Lang, Vietnam O...