Xuất bản

Thông tin Xuất bản

Viết bởi Thứ năm, 07 Tháng 4 2016 11:56

Hội Toán học giới thiệu các ấn phẩm có giá trị với nội dung liên quan tới Toán học. Ấn phẩm được phân thành bốn danh mục như sau: 

Ấn phẩm của Hội Toán học Việt Nam

Viết bởi Thứ năm, 08 Tháng 1 2015 16:24

Hội Toán học Việt Nam tham gia xuất bản tạp chí Vietnam Journal of Mathematíc và phát hành Bản tin Thông tin Toán học (lưu hành nội bộ)