Highlights

Thông báo của HĐ ngành Toán, Quỹ Nafosted

31-05-2016 Hits:2580 TIN TỨC Phung Ho Hai - avatar Phung Ho Hai

MỘT SỐ LƯU Ý CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH TOÁNĐỐI VỚI CÁC ỨNG VIÊN CHO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU...

Read more

THÔNG BÁO SỐ 2: HỘI NGHỊ ĐẠI SỐ-HÌNH HỌC-TÔ PÔ 201…

01-07-2016 Hits:1173 Hội nghị-Hội thảo vms - avatar vms

Hội nghị Đại số-Hình học-Tô pô được tổ chức hai năm một lần với mục đích tổng quan các thành...

Read more

Khoa Toán-Cơ-Tin học, Đại học KHTN Hà Nội tuyển dụ…

12-07-2016 Hits:3699 Thông tin việc làm vms - avatar vms

Khoa Toán – Cơ – Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội, có nhu cầu tuyển...

Read more

Trường hè về lý thuyết biểu diễn của các nhóm hữu …

30-06-2016 Hits:454 Khóa học vms - avatar vms

Thời gian: 09:00:29/08/2016 đến 16:30:01/09/2016 Địa điểm: C2-714, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán Mục đích: Lý thuyết biểu diễn đóng vai...

Read more

Thư viện Viện Toán học giới thiệu dịch vụ hỗ trợ b…

29-03-2016 Hits:1708 TIN TỨC vms - avatar vms

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Viện Toán học luôn quan tâm tới việc xây dựng cơ sở vật...

Read more

ASIACRYPT 2016

25-04-2016 Hits:789 Hội nghị-Hội thảo vms - avatar vms

Thời gian: 08:30:04/12/2016 đến 17:00:08/12/2016 Địa điểm: KS Intercontinental Hà Nội Tóm tắt:See more details at: http://www.asiacrypt2016.org/ Asiacrypt 2016, the 22nd Annual International...

Read more

Đại hội Toán học Châu Á lần thứ 7 - AMC 2016

10-12-2015 Hits:2521 Hội nghị-Hội thảo Đoàn Trung Cường - avatar Đoàn Trung Cường

Đại hội Toán học Châu Á lần thứ 7 sẽ được tổ chức tại Bali (Indonesia) vào các ngày 25-29...

Read more