Vm shoi toanhoc vietnam

Highlights

Các khóa học của Hội Toán học Đông Nam Á - SEAMS S…

11-05-2015 Hits:257 Khóa học vms - avatar vms

Được sự tài trợ của CIMPA, từ năm 2011, Hội Toán học Đông Nam Á tổ chức các trường (xuân,...

Read more

Ba nhà Toán học nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2015

22-05-2015 Hits:322 Giải thưởng trong nước vms - avatar vms

Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ, được tổ chức hằng năm...

Read more

Summer School and Workshops "Mathematical sta…

04-07-2015 Hits:129 Hội nghị-Hội thảo vms - avatar vms

Organize by: Prof. Agnes Lagnoux (Toulouse University), Prof. Thierry Klein (Toulouse University), Prof. Bertrand Iooss (Toulouse

Read more

Hội nghị Phương trình tiến hóa và ứng dụng, Hà Nội…

04-07-2015 Hits:237 Hội nghị-Hội thảo vms - avatar vms

Các cơ quan đồng tổ chức: Viện Nghiên cứu Cao cấp về ToánBan tổ chức:GS. Nguyễn Hữu Dư, GS. M....

Read more

Mini-course: Analysis of Incompressible Fluid Flow…

02-11-2015 Hits:194 Khóa học vms - avatar vms

Time: 14:30 – 17:00, October 22 – 23, 2015Location: VIASM Lecture Hall C2.Lecturer: Prof. Matthias Hieber (Technische Universität Darmstadt)Abstract:We present...

Read more

IMH-SEAMS School on Algebraic Geometry

13-11-2015 Hits:140 Khóa học vms - avatar vms

Hanoi February 29 - March 11, 2016 Organizers: Le Tuan Hoa, Phung Ho Hai, Nguyen Chu Gia Vuong, Doan Trung Cuong Host...

Read more