VMS

VMS

Hội viên Hội Toán học Việt Nam

Published in Members
FRIDAY, 08 APRIL 2016 22:45
Kính mời quý vị và các bạn đồng nghiệp  đăng kí tham gia Hội Toán học Việt Nam   Hội Toán học Việt Nam được thành lập vào năm 1966. Mục đích của Hội là góp phần đẩy mạnh công tác giảng dạy, nghiên cứu, ứng dụng và phổ biến toán học. Tất cả những ai có tham gia giảng dạy, nghiên cứu, ứng dụng và phổ biến toán học đều có thể gia nhập Hội....

Đóng phí hội viên

Published in News
FRIDAY, 08 APRIL 2016 22:41
Việc đóng hội phí có thể thực hiện theo tập thể hoặc từng cá nhân bằng một trong các hình thức sau:   1. Đóng trực tiếp hoặc gửi tiền qua bưu điện đến chị Cao Ngọc Anh theo địa chỉ  ...

OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN

FRIDAY, 30 JANUARY 2015 14:25
MỤC ĐÍCH
Góp phần nâng cao chất lượng dạy và học toán, thúc đẩy phong trào học tập của sinh viên, đồng thời góp phần phát hiện, bồi dưỡng các sinh viên giỏi toán các trường đại học và cao đẳng. ...
CƠ QUAN TỔ CHỨC Bộ Giáo dục và Đào tạo
Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Hội Toán học Việt Nam
Trường đại học Kinh tế - Đại học Huế ...

Statute

Published in About us
FRIDAY, 12 SEPTEMBER 2014 12:42
Content is updating...

A brief history of the VMS

Published in About us
SUNDAY, 12 OCTOBER 2014 00:00
Established: August 15, 1966 by the Decision Nr. 253/NV Number of members:  around 1000, as of 2014. ...