• nbc2010
  nbc2010
 • img_9895
  img_9895
 • vcm77
  vcm77
 • banner_trao-tang-giai-tuong-tqb
  banner_trao-tang-giai-tuong-tqb
 • gapmat2016
  gapmat2016
 • olympic2016
  olympic2016
 • img_9050
  img_9050
error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_falang, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_finder, 1
 • Error loading component: com_languages, 1

The Executive committee


MEMBERS OF THE

EXECUTIVE COMMITTEE

7th TERM,  2013-2018

 

1. 

Nguyễn Hữu Dư

VIASM

 

President

2. 

Phùng Hồ Hải

Institute of Math., VAST

 

Vice President and General Secretary 

3. 

Nguyễn Hữu Việt Hưng

VNU Hanoi

 

Vice President, responsible for  foreign cooperations

4. 

Phan Quốc Khánh

VNU Ho Chi Minh city

 

Vice President, responsible for the activities in Southern of Vietnam

 

Phạm Thế Long

Le Quy Don Univ.

 

Vice President, responsible for the Mathematical Olympiad 

6. 

Ngô Việt Trung

Institute of Math

 

Vice President, responsible for scientific activities 

7. 

Nguyễn Thị Lê Hương

VIASM

 

Deputy General Secretary

8. 

Vũ Hoàng Linh

VNU Hanoi

 

Deputy General Secretary

9. 

Đoàn Trung Cường

Institute of Math

 

Member

10.

Trần Nam Dũng

VNU Ho Chi Minh city

 

Member

11.

Phan Thị Hà Dương

Institute of Math

 

Member

12.

Đinh Thanh Đức

Univ. of Quy Nhơn

 

Member

13.

Phạm Việt Đức

Thái Nguyên Univ.

 

Member

14.

Nguyễn Thiệu Huy

Hanoi Univ. of Sci. and Tech.

 

Member

15.

Hà Huy Khoái

Thăng Long Univ.

 

Member

16.

Nguyễn Thành Quang

Univ. of Vinh

 

Member

17.

Đỗ Đức Thái

Hanoi Natl. Univ. of Education

 

Member

18.

Lê Văn Thuyết

Hue University

 

Member

19.

Đặng Đức Trọng

VNU Ho Chi Minh city

   Uỷ viên

 

NEWS

Has no content to show!

Olympic Toán học

Has no content to show!

Conference/Workshop

Has no content to show!

School

Has no content to show!

XUẤT BẢN

Has no content to show!