OLYMPIC TOÁN SINH VIÊN
   
MỤC ĐÍCH: Góp phần nâng cao chất lượng dạy và học toán, thúc đẩy phong trào học tập của sinh viên, đồng thời góp phần phát hiện, bồi dưỡng các sinh viên giỏi toán các trường đại học và cao đẳng.
 
 
 
 
 
 
 
   
PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC:
  • Hàng năm Hội Toán học Việt Nam phối hợp với một trường đại học để tổ chức Kỳ thi Olympic Toán cho Sinh viên Toàn quốc
  • Kỳ thi còn nhận được sự phối hợp tổ chức của các cơ quan đoàn thể khác như Bộ giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các hội khoa học và kĩ kĩ thuật Việt Nam
  • Kỳ thi cũng nhận được sự tài trợ về vật chất của nhiều tổ chức và cá nhân
THỂ LỆ:
  • Kì thi tổ chức thi 2 môn độc lập: Đại số và Giải tích. Giải thưởng trao cho từng môn.
  • Mỗi trường cử một đội tuyển dự thi 2 môn: Giải tích và Đại số. Mỗi sinh viên có thể dự thi 1 hoặc cả 2 môn. Mỗi đội tuyển có tối đa 5 sinh viên cho mỗi môn thi.