Print trang này

Vietnam-USA Joint Mathematical Meeting Nổi bật

Viết bởi  Đọc 204 lần

In June 10-13, 2019, the Vietnam-USA Joint Mathematical Meeting will be organized under the patronage of the American Mathematical Society and the Vietnam Mathematical Society in the city of Quy Nhon, Vietnam.

For more detail, see https://vnus2019.viasm.edu.vn/

Đánh giá
(0 phiếu)
Trần Văn Thành

Tin mới nhất từ