Đoàn Trung Cường

Đoàn Trung Cường

THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 22 Số 4 (2018)

Xuất bản trong Năm 2018 (Tập 22)
Thứ hai, 21 Tháng 1 2019 09:56
Thông báo gặp mặt đầu xuân Ngô Việt Trung: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Toán học giai đoạn 2009-2018 Hà Huy Khoái: Lê Văn Thiêm - con người và sự nghiệp (Phần 1) Martin Koppe: Thuật toán xác định thông tin giả (Nguyễn Hoàng Thạch dịch) Đỗ Việt Cường: Về các công trình của Peter Scholze ...

THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 22 Số 3 (2018)

Xuất bản trong Năm 2018 (Tập 22)
Chủ nhật, 28 Tháng 10 2018 00:20
Nguyễn Hữu Dư: Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội Toán học Việt Nam Nguyễn Thị Lê Hương: Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ IX và Đại hội Đại biểu Hội Toán học Việt Nam lần thứ VIII Danh sách Ban chấp hành Hội Toán học Việt Nam khoá VIII Trần Vĩnh Hưng: 10 năm Gặp gỡ Mùa Hè Đoàn Tr...