Các đoàn đăng ký thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh đọc kỹ hướng dẫn trước khi thực hiện đăng ký!

 

1. Việc đăng ký chỉ thực hiện được 01 lần đối với mỗi trường, sau khi nhấn nút Đăng ký, việc đăng ký kết thúc, các trường muốn đăng ký lại cần liên hệ Ban tổ chức. Lưu ý khi nhập ngày tháng năm sinh viết như sau: ngày-tháng-năm (vd: 20-01-2000; 15-9-1996; ...).

2. Chỉ trưởng đoàn mới được phép đăng ký, mã đăng ký sẽ được gửi cho trưởng đoàn của mỗi trường theo địa chỉ liên hệ (email) năm 2016. Đoàn nào có sự thay đổi trưởng đoàn đề nghị liên hệ Ban tổ chức để có mã đăng ký.

3. Đoàn nào chưa thấy có tên trường mình trong menu chọn ở mục Thông tin trường học đề nghị liên hệ với Ban tổ chức để bổ sung.

4. Để có hỗ trợ trong quá trình đăng ký, đề nghị liên hệ với chị Cao Ngọc Anh (trong giờ làm việc) tại số điện thoại 04-37563474 (Ext. 205) hoặc số di động: 0912252336.

Đăng ký tham dự

Thông tin Trường học
Thông tin trưởng đoàn
Thông tin Giáo Viên
Thông tin Sinh Viên
Sinh Viên 1
Calendar
Mã đăng ký