• nbc2010
  nbc2010
 • img_9895
  img_9895
 • vcm77
  vcm77
 • banner_trao-tang-giai-tuong-tqb
  banner_trao-tang-giai-tuong-tqb
 • gapmat2016
  gapmat2016
 • olympic2016
  olympic2016
 • img_9050
  img_9050

HỘI THẢO “GIẢI TÍCH P-ADIC”, Tuần Châu, 07-10/04/2015

Written by  Read 6037 times

Cơ quan tổ chức: ĐH Thăng Long, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán và Viện Toán học

Cơ quan tài trợ: ĐH Thăng Long, Viện Hàn lâm KHCN

Việt Nam, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán, CĐ Hải Dương

Địa điểm tổ chức: Tuần Châu, Hạ Long, Quảng Ninh

  

Ban tổ chức: GS.TSKH Hà Huy Khoái – ĐH Thăng Long (Đồng Trưởng ban), PGS. TSKH Tạ Thị Hoài An - Viện Toán học (Đồng Trưởng ban), GS. TSKH Phùng Hồ Hải – VIASM và Viện Toán học, PGS. TS. Hà Trần Phương – ĐH Thái Nguyên, TS. Vũ Hoài An - CĐ Hải Dương, TS Nguyễn Duy Tân - Viện Toán học.

 

Hội thảo "Giải tích p-adic" được tổ chức với mục đích để người làm toán trong nước và một số giáo sư nước ngoài trao đổi các kết quả nghiên cứu về giải tích p-adic và một số vấn đề liên quan. Hội thảo bao gồm các báo cáo mời trình bày trong 50 phút vào các buổi sáng và thảo luận nhóm ở các buổi chiều.

 

Báo cáo mời: Dự kiến các nhà Toán học sau đây sẽ đọc báo cáo mời tại Hội thảo

1. PGS. TSKH Tạ Thị Hoài An (Viện Toán học)

2. GS. V. Berkovich (Weizmann Institute, Israel)

3. GS. S. Borcherer (Manheim University, Germany)

4. GS. TSKH Phùng Hồ Hải (VIASM và Viện Toán học)

5. TS. Phạm Đức Hiệp (ĐH Sư Phạm Hà Nội)

6. GS. TSKH Hà Huy Khoái (ĐH Thăng Long)

7. GS. A. Panchishkin (Université Grenoble I, France)

8. TS. Nguyễn Duy Tân (Viện Toán học)

9. PGS. TSKH Trần Văn Tấn (ĐH Sư Phạm Hà Nội)

10. GS. TSKH Đỗ Đức Thái (ĐH Sư Phạm Hà Nội)

11. GS. TS Nguyễn Quốc Thắng (Viện Toán học)

12. TS. Lê Quý Thường (ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội)

Rate this item
(0 votes)
Last modified on SATURDAY, 04 JULY 2015 12:38
vms