Các đoàn đăng ký thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh đọc kỹ hướng dẫn trước khi thực hiện đăng ký!

1. Chỉ Trưởng đoàn mới được phép thực hiện việc đăng ký. Trước khi đăng kí, cần liên hệ với Ban Tổ chức để nhận Mã đăng kí dự thi. Trưởng đoàn cần có trách nhiệm lưu giữ và bảo mật Mã đăng kí của đội tuyển mình phụ trách!
2. Đoàn nào chưa thấy có tên trường mình trong menu chọn ở mục Thông tin trường học đề nghị liên hệ với Ban tổ chức để được bổ sung.
3. Sau khi việc đăng ký dự thi được thực hiện thành công, hệ thống sẽ tự động gửi 1 thư điện tử vào địa chỉ E-mail theo đăng ký của Trưởng đoàn (đề nghị kiểm tra cả thư mục Spam nếu không thấy thư trong Inbox).
4. Mọi bổ sung/sửa đổi thông tin chỉ được thực hiện trước khi kì thi diễn ra 15 ngày. Lưu ý cách ghi ngày tháng năm sinh theo khuôn dạng như sau: ngày-tháng-năm (vd: 20-01-2000; 15-9-1996; ...).
5. Trong quá trình thực hiện việc đăng ký dự thi, nếu cần trợ giúp, đề nghị liên hệ với đại diện của Ban Tổ chức - chị Cao Ngọc Anh (trong giờ làm việc) tại số điện thoại 024-37563474 (Ext. 205); số di động 0912252336; E-mail: cnanh@math.ac.vn.

Đăng ký tham dự

School Information
Leader Information
Teacher Information
Student Information
Student 1
Calendar
Register Code

NEWS

Has no content to show!

Olympic Toán học

Has no content to show!

Conference/Workshop

Has no content to show!

School

Has no content to show!

XUẤT BẢN

Has no content to show!