Phung Ho Hai

Phung Ho Hai

Thông báo của HĐ ngành Toán, Quỹ Nafosted

Published in News
TUESDAY, 31 MAY 2016 11:49
MỘT SỐ LƯU Ý CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH TOÁN
ĐỐI VỚI CÁC ỨNG VIÊN CHO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CƠ BẢN DO QUỸ NAFOSTED TÀI TRỢ...

Ấn phẩm của Sputnik Education

Published in Giới thiệu sách
TUESDAY, 17 MAY 2016 09:39
Các ấn phẩm sau của Sputnik Education hiện đang được giới thiệu trên trang web của Hội. ...

Liên hệ mua sách Viện Toán học

Published in Giới thiệu sách
MONDAY, 25 APRIL 2016 16:57
Các phương thức mua ấn phẩm của Viện Toán học
Cách 1: Mua trực tiếp tại  Viện Toán học
Sách được bày bán tại Thư viện (phòng 302, gặp chị Ngọc) và phòng Quản lý tổng hợp (phòng 205, gặp chị Cao Ngọc Anh). ...
Tên sách: Giải tích các hàm nhiều biến.
Tác giả: Đinh Thế Lục, Pham Huy Điển, Tạ Duy Phượng.
Năm XB: 2002.
NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. ...
Tên sách: Phương trình vi phân đạo hàm riêng tập 2
Tác giả: Trần Đức Vân. 
NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001 ...

Thông tin Xuất bản

Published in News
THURSDAY, 07 APRIL 2016 18:56
Hội Toán học giới thiệu các ấn phẩm có giá trị với nội dung liên quan tới Toán học. Ấn phẩm được phân thành bốn danh mục như sau:  ...