Đoàn Trung Cường

Đoàn Trung Cường

Đề thi & Đáp án môn Giải tích

Published in Kỳ thi năm 2019
WEDNESDAY, 03 APRIL 2019 16:37
Đề thi chính thức và đáp án môn Giải tích các bảng A và B. Thời gian thi: ngày 3/4/2019....
Đề thi chính thức và đáp án ngày thứ nhất Bảng Phổ thông. Thời gian thi: ngày 2/4/2019....

Đề thi ngày thứ hai bảng Phổ thông

Published in Kỳ thi năm 2019
WEDNESDAY, 03 APRIL 2019 16:23
Đề thi chính thức và đáp án ngày thứ hai Bảng Phổ thông. Thời gian thi: ngày 3/4/2019....

Đề thi & Đáp án môn Đại số

Published in Kỳ thi năm 2019
WEDNESDAY, 03 APRIL 2019 16:12
Đề thi chính thức và đáp án môn Đại số các bảng A và B. Thời gian thi: ngày 2/4/2019....
Thông báo gặp mặt đầu xuân Ngô Việt Trung: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Toán học giai đoạn 2009-2018 Hà Huy Khoái: Lê Văn Thiêm - con người và sự nghiệp (Phần 1) Martin Koppe: Thuật toán xác định thông tin giả (Nguyễn Hoàng Thạch dịch) Đỗ Việt Cường: Về các công trình của Peter Scholze ...