error
  • Error loading component: com_finder, 1
Trần Văn Thành

Trần Văn Thành

Giải thưởng Ramanujan năm 2019 được Trung tâm quốc tế  Vật lý lý  thuyết (ICTP) trao cho GS Phạm Hoàng Hiệp, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Giải thưởng được trao hằng năm cho một nhà toán học trẻ dưới 45 tuổi ở các nước đang phát triển.   Giải thưởng lấy tên nhà toán học thiên tài Srinivasan Ramanujan...
Location: Institute of Mathematics, Vietnam Academy of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet Road, Hanoi, Vietnam Time: 2-7 December, 2019 Organizers Dinh Nho Hao (Institute of Mathematics) Nguyen Anh Tu (Institute of Mathematics)
Sponsors: International Centre for Research and Postgraduate Training in Mathematics (ICRTM), Ha...
Bà Rịa–Vũng Tàu, 04-08/12/2019   Hội nghị Đại số-Lý thuyết số-Hình học và Tô pô được tổ chức hai năm một lần với mục đích tổng quan các thành tựu nghiên cứu mới ở trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực Đại số, Lý thuyết số, Hình học và Tô pô. Trang web Hội nghị http://math.ac.vn/conference/DAHITO2019 Cơ quan tổ chức: Viện Toán học–Việ...
Thời gian: 08:15 đến 16:30 Ngày 16/10/2019 Địa điểm: C2-714, VIASM Thông tin chi tiết xem tại đây...
Ngô Văn Lược, Phát triển nghiên cứu ứng dụng của Phòng Phương pháp Toán Lý, Viện Toán học
Peter Hilton, Một chuyến thăm Việt Nam Nguyễn Đặng Hồ Hải dịch Đào Phương Bắc, Về một số công trình của Akshay Venkatesh Tạ Ngọc Ánh, Tiểu sử Paul Erdős (1913-1996) Nguyễn Duy Thái Sơn, Hai phiên bản rời rạc của  định lý giá trị trung gian
...
Thư kí HĐGS Ngành Toán đã gửi e-mail báo các ứng viên kế hoạch làm việc của HĐ ngành. Tuy nhiên, đề phòng e-mail thất lạc, xin nhắc lại như sau:

21/9/2019: Họp hội đồng thẩm định các hồ sơ.   Chiều muộn: Thông báo danh sách các ứng viên được mời phỏng vấn.   Chú ý: Danh sách này chỉ được xác định vào cuối ngày 21/9/2019, nê...

NEWS

Has no content to show!

Olympic Toán học

Has no content to show!

Conference/Workshop

Has no content to show!

School

Has no content to show!

XUẤT BẢN

Has no content to show!