THÔNG BÁO SỐ 1: Hội nghị Toán học Miền Trung - Tây Nguyên lần 2

Written by  Read 4356 times

Cơ quan tổ chức:  Trường Đại học Đà Lạt

Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Đà Lạt,

                             01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Thời gian: 09 – 11/12/2017

Nhằm kết nối, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng toán học giữa các trường đại học, cao đẳng khu vực Miền Trung – Tây Nguyên và cả nước, Trường Đại học Đà Lạt đăng cai tổ chức “Hội nghị Toán học Miền Trung Tây Nguyên” lần thứ hai.

Hội nghị gồm các tiểu ban sau đây:

  1. Đại số – Hình học – Tôpô,
  2. Giải tích toán học,
  3. Tối ưu và Tính toán khoa học,
  4. Xác suất – Thống kê và Toán tài chính,
  5. Giảng dạy và Lịch sử toán học,
  6. Cơ sở toán cho Tin học và Khoa học máy tính.

 

Chi tiết xin mời xem trong file đính kèm.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on FRIDAY, 13 OCTOBER 2017 10:36
vms