• nbc2010
  nbc2010
 • img_9895
  img_9895
 • vcm77
  vcm77
 • banner_trao-tang-giai-tuong-tqb
  banner_trao-tang-giai-tuong-tqb
 • gapmat2016
  gapmat2016
 • olympic2016
  olympic2016
 • img_9050
  img_9050
Bulletin of the VMS

Bulletin of the VMS

Năm 2018 (Tập 22)

THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 22 Số 3 (2018)

Nguyễn Hữu Dư: Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng hoạ ...

MORE

Năm 2017 (Tập 21)

THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 21 Số 4 (2017)

Chúc mừng năm mới và thông báo mời dự buổi Gặp mặt đầu xuân 2018 của Hội Toán họ ...

MORE

2014 year

Thông tin toán học Tập 18

THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 18 Số 4 (2014)

Chúc mừng năm mới và thông báo mời tham dự buổi Gặp mặt đầu Xuân
và Du Xuân ...

MORE

The Bulletin of the VMS

Written by THURSDAY, 09 JULY 2015 00:04

GENERAL INFORMATION

 

EDITORIAL BOARD

 The Bulletin of the VMS (Thông Tin Toán Học) aims to report the activities of the mathematics community of Vietnam. The Bulletin is published quaterly. 

  

Contact address

Bản tin Thông Tin Toán Học

Viện Toán Học

18 Hoàng Quốc Việt, 10307 Hà Nội

 

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web: www.vms.org.vn/ttth/ttth.htm 

 
Editor in Chief

Ngô Việt Trung

 

Deputy Editor in Chief

Nguyễn Thị Lê Hương

 

Secretary of the Office 

Đoàn Trung Cường

 

Members

Trần Nguyên An

Đào Phương Bắc

Trần Nam Dũng

Trịnh Thanh Đèo

Đào Thị Thu Hà

Đoàn Thế Hiếu

Nguyễn An Khương

Lê Công Trình

Nguyễn Chu Gia Vượng

 


CÁC SỐ TRƯỚC