Thông báo số 1

 

ĐẠI HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM LẦN THỨ 8

Nha Trang, 10-14/08/2013

 

 

Mục đích Đại hội

Đại hội Toán học Việt Nam là hội nghị toán học toàn quốc lớn nhất của cộng đồng toán học Việt Nam. Đây là dịp để các nhà nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy toán cả nước trình bày những kết quả khoa học của mình trong vòng 5 năm gần đây. Đây cũng là dịp để cộng đồng toán học trao đổi, thảo luận về những vấn đề thời sự cấp thiết trong phát triển Toán học của đất nước.

Nhân dịp Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ VIII sẽ tổ chức  một buổi Đại hội đại biểu Hội Toán học Việt Nam.  Thành phần đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Toán học Việt Nam sẽ được thông báo sau.

Chương trình của Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ VIII sẽ bao gồm các báo cáo mời phiên toàn thể của các nhà toán học sau: Phùng Hồ Hải (Viện Toán học, VKHVN), Đinh Nho Hào (Viện Toán học, VKHVN),  Phan Quốc Khánh (ĐH Quốc tế - ĐHQG TpHCM), Trần Vũ Khanh (ĐH Tân Tạo) và Phạm Hữu Tiệp (ĐH Arizona), đồng thời mỗi tiểu ban sẽ có 6 báo cáo mời tiểu ban, cùng các thông báo khoa học.

Theo truyền thống Đại hội sẽ được chia thành 8 tiểu ban. Báo cáo mời tại các tiểu ban sẽ  được Ban chương trình quyết định sau trên cơ sở đề nghị của các tiểu ban.

Đơn vị phối hợp tổ chức

·        Hội Toán học Việt Nam

·        Trường Sĩ quan Thông tin

·        Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

·        Viện Toán học

 

Các đơn vị tài trợ chính:

·        Chưong trình Trọng điểm quốc gia phát triển Toán học

·        Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ban tổ chức 

Nguyễn Hữu Dư (ĐHKHTN – ĐHQG Hà Nội, Đồng Trưởng ban), Lê Đình Hùng (Trường SQTT, Đồng Trưởng ban), Đoàn Trung Cường (Viện TH), Nguyễn Việt Dũng (Viện TH), Đinh Thanh Đức (ĐH Quy Nhơn), Nguyễn Văn Hữu (ĐH Công nghệ Đông Á),  Vũ Hoàng Linh (ĐHKHTN – ĐHQG Hà Nội), Phạm Thế Long (Học viện KTQS, Đồng Trưởng ban), Nguyễn Thiện Luận (Học viện KTQS), Lê Thanh Nhàn (ĐHKH – ĐH Thái Nguyên), Tống Đình Quỳ (ĐHBK HN), Lê Văn Thuyết (ĐH  Huế), Nguyễn Văn Sanh (ĐH Mahidol), Nguyễn Văn Trào (ĐHSP Hà Nội), Đặng Đức Trọng (ĐHKHTN – ĐHQG Tp. HCM), Nguyễn Anh Tuấn (ĐHSP Tp.HCM),  Nguyễn Hoàng Tuyến (Trường SQTT), Mai Văn Tư (ĐH Vinh).

Ban chương trình

Lê Tuấn Hoa (Viện NCCCT, Đồng Trưởng ban), Trần Văn Nhung  (HĐCDGSNN, Đồng Trưởng ban), Phạm Kỳ Anh (ĐHKHTN-ĐHQG HN), Ngô Bảo Châu (ĐH Chicago, Viện NCCCT), Nguyễn Đình Công (Viện KH&CNVN),  Nguyễn Tự Cường (Viện TH), Đinh Dũng (Viện CNTT – ĐHQG HH), Dương Minh Đức (ĐHKHTN – ĐHQG Tp. HCM), Phùng Hồ Hải (Viện TH), Đinh Nho Hào (Viện TH), Nguyễn Hữu Việt Hưng (ĐHKHTN-ĐHQG HN), Phan Quốc Khánh  (ĐHQT-ĐHQG Tp.HCM), Hà Huy Khoái (ĐH Thăng Long), Nguyễn Văn Mậu (ĐHKHTN-ĐHQG HN), Vũ Ngọc Phát (Viện TH), Hoàng Xuân Phú (Viện TH),  Nguyễn Văn Quảng (ĐH Vinh), Nguyễn Khoa Sơn (Viện TH), Ngô Đắc Tân (Viện TH), Đỗ Đức Thái (ĐHSP HN), Đào Trọng Thi (UBTV Quốc hội), Ngô Việt Trung (Viện  TH).

 

Ban tổ chức địa phương:  Nguyễn Hoàng Tuyến (Trưởng Ban), Bùi Sơn Hà (Phó Ban), Lương Xuân Cương, Phạm Văn Thẩm, Phạm Tiến Thọ, Đặng Sơn Tuấn (tất cả thuộc Trường SQTT).

 

Thời gian và địa điểm tổ chức

    Đại hội sẽ được tổ chức từ ngày 10 – 14/08/2013 tại Trường Sĩ quan Thông tin, TP Nha  Trang (Khánh Hòa).

¨     Đăng ký tham dự: Trước 31/05/2013.

¨     Gửi tóm tắt báo cáo: Trước 15/06/2013.

¨     Thông báo chấp nhận báo cáo: Trước 30/06/2013.

¨     Gửi giấy mời tham dự: Trước 10/07/2013.

 

Ngôn ngữ chính thức của Đại hội

    Ngôn ngữ sử dụng trong thời gian diễn ra Đại hội là tiếng Việt và tiếng Anh. Tuy nhiên, tất cả các báo cáo toàn văn được lựa chọn để in trong Tuyển tập công trình Đại hội phải được trình bày bằng tiếng Anh để có thể trao đổi quốc tế.

 

Tóm tắt báo cáo

    Tóm tắt báo cáo (tiếng Việt hoặc tiếng Anh) gửi tới BCT Đại hội, không quá 1 trang khổ giấy A4, cần được soạn thảo trên máy tính với font UNICODE (UTP-8), tốt nhất bằng LaTeX.

Mẫu tóm tắt báo cáo được qui định như sau (ba mục đầu căn giữa dòng):

¨           Tên báo cáo

¨           Họ tên tác giả

¨           Tên và địa chỉ cơ quan nơi làm việc

¨           Nội dung báo cáo

 


Hội nghị phí 

      Cán bộ: 300.000đ,  Sinh viên  100.000đ

Khoản kinh phí đóng góp này được dùng để chi cho tặng phẩm và tiệc chiêu đãi của Đại hội.  

Tài trợ

    Ban Tổ chức Đại hội sẽ tìm nguồn kinh phí để hỗ trợ một phần chi phí đi lại, ăn ở cho những người được làm báo cáo và một số nhà toán học trẻ năng lực và có công trình được báo cáo tại Đại hội.


 


Địa chỉ liên hệ:  Mọi liên hệ với Ban tổ chức được thực hiện qua

Web: viasm.edu.vn/dhthtq2013 hoặc E-mail: dhthtq2013@viasm.edu.vn


DANH SÁCH CÁC TIỂU BAN

Tiểu ban Đại số - Hình học – Tôpô: Nguyễn Hữu Việt Hưng (ĐHKHTN – ĐHQGHN, Đồng Trưởng TB), Ngô Việt Trung (Viện TH, Đồng Trưởng TB), Nguyễn Tự Cường (Viện TH), Phạm Tiến Sơn (ĐH Đà Lạt), Nguyễn Quốc Thắng (Viện TH), Lê Văn Thuyết (ĐH Huế).

Tiểu ban Giải tích toán học: Nguyễn Văn Mậu (ĐHKHTN – ĐHQGHN, Đồng Trưởng TB), Đỗ Đức Thái (ĐHSP HN, Đồng Trưởng TB), Đinh Thanh Đức (ĐH Quy Nhơn), Nguyễn Bích Huy (ĐHSP TpHCM), Đặng Đức Trọng (ĐHKHTN – ĐHQG Tp. HCM), Nguyễn Đông Yên (Viện TH).

Tiểu ban Phương trình vi phân và Phương trình đạo hàm riêng: Đinh Nho Hào (Viện TH, Đồng Trưởng TB), Dương Minh Đức (ĐHKHTN – ĐHQG Tp. HCM, Đồng Trưởng TB), Vũ Hoàng Linh (ĐHKHTN – ĐHQGHN), Vũ Ngọc Phát (Viện TH), Nguyễn Minh Trí (Viện TH).

Tiểu ban Tối ưu và tính toán khoa học: Phan Quốc Khánh (ĐHQT-ĐHQG TpHCM, Đồng Trưởng TB), Hoàng Xuân Phú (Viện TH,  Đồng Trưởng TB), Nguyễn Định (ĐHQT - ĐHQG Tp. HCM), Lê Dũng Mưu (Viện TH), Huỳnh Văn Ngãi (ĐH Quy Nhơn),  Nguyễn Năng Tâm (ĐHSP Xuân Hòa).

Tiểu ban Xác suất và thống kê toán học: Nguyễn Đình Công (Viện KH&CN VN, Đồng Trưởng TB), Nguyễn Hữu Dư (ĐHKHTN – ĐHQGHN, Đồng Trưởng TB), Hồ Đăng Phúc (Viện TH),  Đặng Hùng Thắng  (ĐHKHTN – ĐHQGHN), Nguyễn Văn Quảng (ĐH Vinh).

Tiểu ban Toán học rời rạc và Cơ sở toán trong tin học: Ngô Đắc Tân (Viện TH, Đồng Trưởng TB), Trần Đan Thư (ĐHKHTN – ĐHQG Tp. HCM,  Đồng Trưởng TB), Phan Hà Dương (Viện TH), Bùi Thu Lâm (Học viện KTQS),  Lê Anh Vinh (ĐHGD – ĐHQG HN).

Tiểu ban Ứng dụng toán học: Phạm Kỳ Anh (ĐHKHTN – ĐHQGHN, Đồng Trưởng TB), Tống Đình Quỳ (ĐHBK HN, Đồng Trưởng TB), Đặng Quang Á (Viện CNTT), Phạm Huy Điển (TT Thông Tin - Viện KH&CNVN), Phạm Thế Long (Học viện KTQS), Nguyễn Khoa Sơn (Viện TH).

Tiểu ban Giảng dạy và Lịch sử toán học: Hà Huy Khoái (ĐH Thăng Long, Đồng Trưởng TB),  Trần Ngọc Giao (Học Viện GD, Đồng Trưởng TB), Lê Thị Hoài Châu (ĐHSP Tp. HCM), Đào Thái Lai (Viện KHGD), Bùi Văn Nghị (ĐHSP HN), Đào Tam (ĐH Vinh)

 

BCHTƯ Hội Toán học Việt Nam