Thông báo

Câu lạc bộ Toán học

 

Câu lạc bộ Toán học được Viện Toán học Việt Nam tổ chức cho học sinh trung học có năng khiếu về Toán. Mục đích của Câu lạc bộ là bồi dưỡng cho học sinh kiến thức, khả năng tư duy và diễn đạt toán học nhằm giúp học sinh học tập môn Toán tốt hơn. Câu lạc bộ có những nội dung sau:

 

-   Bài giảng của các nhà toán học, các thầy cô giáo có kinh nghiệm về một số chuyên đề toán sơ cấp và mối liên hệ của chúng với toán cao cấp;

-   Bài tập kiểm tra cho học sinh;

-   Chữa và phân tích bài kiểm tra;

-   Thảo luận về các vấn đề của toán và các đề tài liên quan.

 

Câu lạc bộ Toán học được tổ chức vào buổi sáng Chủ Nhật cuối cùng của mỗi tháng (8h00-13h00) tại Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. Sắp tới sẽ có các bài giảng:

 

Tháng 10: GS. TSKH Hà Huy Khoái (Chủ Nhật, 31/10)

Về các chứng minh khác nhau của định lư Euclid

về sự tồn tại vô hạn số nguyên tố

 

Tháng 11: TS. Phan Thị Hà Dương (Chủ Nhật 28/11)

Tính toán tổ hợp dựa trên song ánh và hàm sinh

 

Tháng 12: TS. Nguyễn Chu Gia Vượng (Chủ Nhật 26/12)

Các số nguyên Gauss và ứng dụng

 

Tháng 1/2011: PGS.TSKH. Vũ Đ́nh Ḥa (Chủ Nhật 23/1/2011)

Bài toán Steiner và ứng dụng

 

Tháng 2/2011: TS. Nguyễn Minh Hà (Chủ Nhật 27/2/2011)

Hàng điều ḥa, chùm điều ḥa và tứ giác điều ḥa

 

 

Câu lạc bộ được tài trợ bởi Viện Toán học và Quỹ hỗ trợ toán học. Những người tham dự không phải đóng bất cứ khoản chi phí nào. Để đăng kư tham dự cần gửi  Họ Tên, Trường, Lớp, địa chỉ email  tới địa chỉ mathclub@math.ac.vn

Thông tin chi tiết xem tại http://vie.math.ac.vn/~phung/MathCLB/